Inštitut za družbeno kreativnost (IDK)
je neprofitna in nevladna organizacija,
ki deluje z namenom povezovanja
različnih družbenih dejavnosti in področij.

Temeljna načela delovanja IDK so enakopravnost,
strpnost, vključevanje ter kreativnost in dialog.

V Inštitutu za družbeno kreativnost: razvijamo inovativne...

 • razvijamo inovativne metode, storitve in programe na področju družbenih dejavnosti,
 • izdelujemo analize in strategije s področja socialnega varstva ter promoviramo njihove družbene uporabnosti,
 • svetujemo pri izvajanju politik na področju družbenih dejavnosti,
 • delujemo za enake možnosti žensk in moških,
 • nudimo podporo in pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev,
 • izobražujemo zainteresirane subjekte in javnosti s področja družbenih dejavnosti,
 • organiziramo delavnice, simpozije, seminarje, okrogle mize, javne tribune in konference,
 • izvajamo različne humanitarne projekte.

Naše storitve so namenjene: različnim družbenim...

 • različnim družbenim skupinam,
 • lokalnim skupnostim in drugim javnim subjektom,
 • nevladnim organizacijam in
 • vsem, ki IDK prepoznajo kot možnega partnerja.